badea-madalina

Planificarea carierei
Această unitate de învăţare are ca scop formarea abilităţilor elevilor de a utiliza o paletă variată de resurse informative, având ca finalitate alegerea studiilor şi profesiunilor, integrarea adecvată elevilor în viaţa socială. Pentru ca informarea şi consilierea privind cariera să se desfăşoare în sensul unei adaptări optime a elevilor la cerinţele socio-profesionale existente sunt necesare parcurgerea a patru acţiuni fundamentale: cunoaşterea personalităţii elevului, educarea elevilor în vederea alegerii carierei, informarea şcolară şi profesională, respectiv informarea elevilor cu privire la profilurile de studiu ce le pot urma, al posibilităţile de calificare profesională, la lumea profesiunilor şi dinamica ei.
Orientarea şcolară şi profesională a elevilor se realizează nu numai în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul activităţilor extraşcolare, ci se realizează şi în cadrul orelor obişnuite de curs. În cadrul predării fiecărui obiect de învăţământ se realizează trei condiţii fundamentale ale orientării profesionale: cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor elevilor; informarea elevilor în legătură cu instituţiile şcolare şi profesionale spre care se pot îndrepta după absolvire; educarea intereselor cu direcţionare profesională net exprimată.
Materialele suport folosite de profesor şi cele oferite elevilor pe parcursul activităţilor sunt corelate cu necesitatea dezvoltării capacităţilor de gândire necesare în secolul XXI.

Întrebarea esenţială este:
Sunt pregătit pentru viitor?

Întrebările unităţii de învăţare sunt:
Ştiu ce doresc să fac după absolvirea liceului?
Sunt importante metodele şi mijloacele specifice planificării rutei profesionale sau şcolare?
Ştiu unde pot găsi informaţii despre o instituţie de învăţământ superior sau despre un job?
Care este rolul testelor de orientare în carieră?

Întrebările de conţinut sunt:
Ce abilităţi şi aptitudini am după absolvirea liceului?
Cum completez un CV Europass?
Cum realizez o scrisoare de intenţie?
Care sunt site-urile unde pot găsi informaţii despre o facultate sa un job?
Cum trebuie să mă prezint la un interviu?
Ce este un profil ocupaţional?
Ce rol are Testul Holland în planificarea carierei?

Feed-back de la Doriana:
Foarte interesanta unitatea de invatare aleasa, iar brosura foarte bine realizata ,atractiva si utila elevilor pentru orientarea in cariera. Materialele sunt realizate in concordata cu cerintele si utile dezvoltarii competentelor elevilor pentru secolul XXI.