Cismas Daniela Veronica

Metode de numarare

Specialişti sau nespecialişti în diferite ramuri de activitate se confruntă cu probleme care se referă la combinaţii de litere, de numere sau de alte obiecte. Un director de fabrică trebuie să facă o repartizare a unui număr de m muncitori la un număr de n masini. In câte moduri poate realiza aceasta? Un lingvist examinează înţelesurile combinaţiilor de litere intr-o limbă straină.
În consecinţă, studiul metodelor de numarare, şi anume al regulilor fundamentale ale combinatoricii, regula sumei şi regula produsului ne ajută să înţelegem si să aplicăm aceste noţiuni în diferite domenii de activitate: transport, stocare a bunurilor codificarea şi decodificarea informaţiilor etc.
În cadrul acestei unităţi de învăţare elevii fac cunoştinţă cu noţiunile de permutări, aranjamente, combinări, binomul lui Newton impreună cu o serie de proprietăţi importante ale lor. Vor învăţa să determine numărul de moduri în care pot fi aranjate anumite obiecte, şi să utilizeze formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv. Elevii vor rezolva diverse probleme în care intervine Binomul lui Newton. Pe tot parcursul unităţii se va motiva utilitatea acestor noţiuni şi se vor descoperi modalităţi de aplicare ale acestora în situaţii concrete. În acest mod, se vor da răspunsuri parţiale la întrebările de bază ale unităţii, lăsând elevii să găsească şi răspunsuri proprii.
Intrebări-cheie ale curriculumului
Întrebare esenţială: Matematica poate fi doar teorie?
Întrebările unitatăţii de învăţare:Cum numărăm? Cum putem aplica în practică metodele de numărare?
Întrebări de conţinut:Care sunt regulile generale ale combinatoricii?
Ce sunt multimile finite ordonate?
Ce sunt permutările,aranjamentele şi combinările?
Care sunt proprietătile combinărilor?
Care este formula Binomului lui Newton?
Care sunt principalele aplicaţii în practică?