cornea_magdalena

Asemănarea triunghiurilor

Rezumatul unitatăţii de învăţare:În această unitate, elevii învaţă noţiunile de:
• Triunghiuri asemenea – cu aplicații în transformarea fotografiilor inserate într-un fișier doc.
• Criteriile de asemănare
• Teorema fundamentală a asemănării – cu aplicații în calcularea înălțimii unor clădiri
Elevii vor participa la rezolvarea de aplicaţii individuale şi de grup, cu grad de dificultate progresiv şi diferenţiat în funcţie de stilurile de învăţare şi de nivelul de înţelegere orientate pe:
-identificarea de probleme în care intervin proprietățile rapoartelor de segmente
- analizarea prin activități de grup sau individuale a unei situații problemă sau a unor probleme practice care necesită aplicarea criteriilor de asemănare
-rezolvarea de probleme din viaţa reală rezolvabile cu ajutorul teoremei fundamentale a asemănării si/sau cu raportul de asemănare
- identificarea şi analizarea unor metode alternative de rezolvare a problemelor de geometrie utilizând asemănarea triunghiurilor

Întrebare esenţială:Cum ma poate ajuta matematica sa inteleg lumea din jurul meu?
Întrebările unitatăţii de învăţare:Cum pot folosi gandirea matematica pentru a descoperi noi proprietati?
Întrebări de conţinut:Cum este raportul lungimilor laturilor a 2 triunghiuri asemenea?
Când sunt asemenea două triunghiuri?
Cum putem stabili dacă două triunghiuri sunt asemenea?
Cum se exprimă teorema fundamentală a asemănării?
Cum aplicăm asemănarea în aflarea lungimilor laturilor unui triunghi?