Dorca_Doriana

Elemente de organizare a datelor

În aceastã unitate de învãţare elevii vor analiza seturi de date pentru a determina un mod mai potrivit de reprezentare grafica si vor reprezenta statisticile obtinute in urma distribuirii unui chestionar. Proiectul se va finaliza cu realizarea unei prezentãri in care elevii vor analiza rezultatele obţinute .

Intrebarea esentiala: Cum putem aplica cunoştinţele învãtate la matematica în viaţa de zi cu zi?

Intrebarea unitatii de invatare: Cum pot sa organizez datele în vederea înregistrãrii, prelucrãrii şi prezentãrii acestora?

Intrebarile de continut:
Cum citim un tabel ?
Cum reprezentam grafic unele date?
Cum calculam probabilitatea unui eveniment?
La ce sunt utile diagramele ? Dar tabelele?Dar graficele ?
In ce domenii mai sunt aplicate?
Cum putem utiliza o diagrama în viaţa de zi cu zi?
Cum folosim un tabel si un grafic in matematica ?

Feedback de la Madalina
Planul unităţii de învăţare este foarte bine realizat şi se bazează, într-adevăr, pe învăţarea prin proiecte. Cu siguranţă că informaţiile vor fi uşor asimilate de elevi. Felicitări!