modul 5 grupa 2
PROVOCĂRI SOLUȚII
elevul este subiectiv grila de evaluare sa fie clar conceputa, fără interpretări
necunoașterea conținuturilor asigurarea ca elevul și-a însușit conținutul
cell-content