modul3grupa1

 Formularea precisa a obiectivelor operationale pentru fiecare lectie in concordanta cu nevoile elevilor si continuturile cerute
 Folosirea unor metode interactive de invatare prin descoperire care sa conduca elevul asupra reflectiei propriei invatari
 Adaptarea metodelor folosite la stilurile de invatare
 Obtinerea unui feed-back pentru optimizarea metodelor folosite