Modulul 3 Practici

Pe parcursul acestei activităţi veţi discuta despre dificultăţi şi posibile soluţii în atingerea standardelor şi veţi observa cum se crează şi se utilizează un wiki. Un wiki este un „tip de website care permite vizitatorilor să adauge, să îndepărteze sau să editeze şi să modifice un conţinut disponibil… Această uşurinţă a interacţiunii şi exploatării face ca un wiki să fie un instrument eficient pentru activităţi creative de
colaborare.” (Wikipedia, 2006)
1. Împărţiţi-vă în trei echipe. Notaţi-vă întrebarea atribuită echipei dumneavoastră de către facilitator.
a. Cum pot să mă asigur că elevii ating competenţele specifice/ obiectivele de referinţă - la nivel optim din punct de vedere calitativ şi cantitativ?
b. În cazul în care elevii se ocupă de propriul proces de învăţare, cum putem noi fi siguri că învaţă ceea ce este important?
c. Cum pot să mă asigur că în cadrul echipei, fiecare elev îşi asumă sarcinile de lucru cu resposabilitate?
2. Obţineţi adresa site-ului web wiki (URL) pentru această discuţie de la facilitatorul
dumneavoastră şi notaţi-o
3. Notaţi-vă ideile pe o pagină wiki. Selectaţi o persoană din grup pentru a crea următoarele elemente:
a. O nouă pagină
b. Titlul paginii dumneavoastră
c. Întrebări pe care le discutaţi
Tabel cu 2 coloane şi 8 rânduri cu „Probleme" în coloana din stânga şi „Soluţii" în
coloana din partea dreaptă
4.Discutaţi şi introduceţi probleme şi posibile soluţii în tabel.
Notă: Atunci când lucraţi cu resurse Web 2.0, este de preferat să redactaţi ideile într-un document de Procesarea documentelor offline şi apoi să îl copiaţi şi să îl introduceţi în mediul online în momentul în care aţi terminat— în special în cazul în care conexiunea Internet nu este stabilă.
5. Salvaţi-vă pagina wiki în momentul în care discuţia şi pagina wiki sunt finalizate.