Feedback

Pentru a evalua stadiul in care aveti proiectarea realizata va invit sa completati formularul pe care il gasiti la adresa Formular de feedback

Feedback pentru portofolii

Aveţi mai multe posibilităţi de a reliza feedback în timp ce se prezinta portofoliul unităţii.
Participanţii pot:
a. Oferi feedback pe sub-pagină a wiki
b. Încărca formulare de feedback pe wiki
c. Răspunde pe un blogul grupei

Alegeti cel putin o varianta.